חדש!!! תרומות לצלאת בושאייף  ניתן להעביר בביט  לטלפון 0545246550
לוודא קבלה עם אבינועם
סנוורים-לפורעים
  • פעם אחת בעת שכלפו ג'רבי  (רג'ינה)שהה לבדו בבית הכנסת בושאייף
    בזליטן, החלו פרעות של ערבים מוסתים. חלק מהערבים הגיע לכיוון בית
    הכנסת וניסה לפרוץ לתוך בית הכנסת. למרבה הפליאה הם הסתובבו
    סביב בית הכנסת אך לדלת לא הגיעו. אח"כ נודע מהם כי הוכו בסנוורים
    ולא יכלו למצוא את הדלת. נס זה הציל את בית הכנסת מפגיעה קשה.