חדש!!! תרומות לצלאת בושאייף  ניתן להעביר בביט  לטלפון 0545246550
לוודא קבלה עם אבינועם
סליחות-אלול-תשע

 • מנהל ומוביל את הסליחות אבי  מני דבוש השם יחייהו  ישמרהו.
    
  השנה לצערינו אנו חסרים את שלום כחלון זיכרונו לברכה שהיה מתפלל קבוע בסליחות.
   
  ויבדל לחיים ארוכים את הרצל דבוש ששוכב על מיטת חוליו. אל נא רפא נא לו.
   
  התמונות והוידאו אינם ערוכים, הם מציגים בדיוק את הסליחות לפעמים משתתפים גם מי שלא בקיאים בלחן הנכון...
    
  בתקווה שהתמונות והקול יגיעו לבית ישראל
   
  דבוש שמעון