חדש!!! תרומות לצלאת בושאייף  ניתן להעביר בביט  לטלפון 0545246550
לוודא קבלה עם אבינועם
התרעה-על-גניבה

 • ספר מר חואתו סלהוב ז"ל, שהיה ראש קהילת
  זליתן במשך למעלה משלושים שנה:

  "פעם הייתי ישן שנה ערבה, והנה נגלתה בחלומי אשה זקנה, לבושה הדר
   ופניה קורנים ואמרה לי: מה אתה ישן ? גנב בא גנב, גנב .."
  התעוררתי בבהלה, קמתי ממטתי והסתובבתי בכל ביתי והנה כל דבר על מקומו.
  אמרתי אך חלום הוא, וחזרתי לישון. שוב הופיע הזקנה ובפיה אותם הדברים
  שאמרה בראשונה. התעוררתי שוב ואמרתי: לא דבר ריק הוא 1 אך איפה בא
  הגנב ? ולא עלה בדעתי בכלל בית הכנסת בושאיף. אותה השעה כבר הייתה
  שעת השחר שבה אני נוהג להשכים קום ללמוד הזוהר עם הרב מסעוד
  פריג' ז"ל, שהיה סגי נהור, אך בקי מאין כמוהו בזוהר. עברתי על ביתו ומצאתיו
  מחכה לי. לקחתיו בידי והלכנו יחד לבית הכנסת ומה נדהמתי בראותי את
  אחד החלונות פרוץ. מיד נזכרתי בחלומי. תיכף פתחתי את בית הכנסת ורצתי
  להיכל, אבל ב"ה ההיכל היה שלם וספרי התורה לא נגנבו, אלא מה ? הקופות
  שהיו בקיר בצד ההיכל היו פרוצות כולן ונלקח כל הכסף שהיה בתוכן. ספרתי 
  לרב פריג' ע"ה את פרטי החלום והוא אמר לי: זוהי בוודאי בושאיף נגלתה לך
  לעורר אותך על דבר הגנבה הזו.