חדש!!! תרומות לצלאת בושאייף  ניתן להעביר בביט  לטלפון 0545246550
לוודא קבלה עם אבינועם
הצלה

 • לפני מספר חודשים לא רב חלמתי והינה אני מתעסק בהכנת ההילולה לבושאייף,
  ועומד קרוב לחדר השמן בבית הכנסת הקטנה . פתאום אני שומע רעש מהשמיים.
  אני מביט למעלה ורואה מספר שובלי עשן יורדים מלמעלה.
  אני ממקד מבטי ואני רואה שבקצה כל שובל עשן יש ציפורן כמו של נשר שחורה
  וגדולה. עוד אני מביט נופלת ציפורן אחת כזו לידי , מתפוצצת ויוצאת ממנה דמות
  פרצוף שרודפת אחרי. בחלומי אני רץ מבוהל לתוך בית הכנסת הקטנה והדמות
  מאחורי , אני רואה שלמרות שסגרתי את הדלתות הדמות מצליחה להכנס מבין
  חריץ שבין שתי הדלתות. צעקתי " יה בושאייף" בחלומי והדמות הרודפת
  התפוצצה ונעלמה ופתאום נהיה שקט. הרגשתי כי בושאייף הצילה אותי ממשהו
  רע מאוד.