חדש!!! תרומות לצלאת בושאייף  ניתן להעביר בביט  לטלפון 0502412151
הילולת-בושאייף