חדש!!! תרומות לצלאת בושאייף  ניתן להעביר בביט  לטלפון 0545246550
לוודא קבלה עם אבינועם
הדקל-שנפל

 • מספר מר חואתו סלהוב (שיך חואתו) ז"ל, מי שהיה ראש קהילת זליתן
  במשך 30 שנה.

  לאחר שסיימנו את בניית בית הכנסת, ורבו המבקרים מדי שנה בשנה, החלטנו
  לבנות ע"י בושאיף בתים עם חדרים קטנים ותאים סניטריים לנוחיות החוגגים.
  בתוך הרחבה שעמדה לבנין היה נטוע עץ תמר גבוה וענף מאוד שהפריע לכל תכנית
  הבניה. ודא עקא, שהעץ היה שייך לערבי אחד הידוע בשנאתו ליהודים, והיה ברור לנו
  שישתמש בזה כעילה להפריע לנו. לא היתה לנו ברירה, פניתי אליו בטובות ובקשתיו
  למכור לנו את העץ כדי לכרות אותו ולהתחיל בבניה. בשביל בית כנסת  ליהודים
  יגדע העץ שירשתי מאבי, ואבי מסבי ומאבותיו זה דורות ? בכל מחיר לא אסכים"
  ענה הערבי. ניסיתי לשלוח אליו ערבים נכבדים לשכנעו ולפתותו בממון רב אך
  ללא הועיל. פעם אף הזהרתי אותו בנוכחות ערבים נכבדים ואמרתי לו "יא שעבאן,
  אתה לא מרע לי אלא לבושאייף, והרי ידוע שכל המרע לבושאייף לא ינקה ודמו
  בראשו" אך גם איומים אלה לא עזרו והאיש בשלו. באותו הלילה עליתי על משכבי
  עצוב מאוד ובקשתי מה' יתברך בתפלתי שימצא פתרון לענין זה. בחלומי והנה
  בושאייף נגלתה אלי בדמותה הידועה, זקנה נכבדה, שיער אדום ופנים קורנים
  באור נגוהות והיא אומרת לי: "למה תעצב אל לבך ? קרא הפטרה יונה".
  התעוררתי בבוקר, זכרתי בדיוק את החלום, אך לא הבינותי את פשרו.
  ברם, אחרי יומיים התברר לי הכל: עץ התמר שעמד כשטן החל לנבול, ובעוד
  יומיים אחרים קמל ויבש כליל. הסוף ידוע: העץ התייבש ונגדע מבלי ששלמנו
  תמורתו ולו פרוטה אחת.