חדש!!! תרומות לצלאת בושאייף  ניתן להעביר בביט  לטלפון 0545246550
לוודא קבלה עם אבינועם
בית-הכנסת-בזליטן
 • ישנם סיפורים רבים לגבי בושאייף, חלקם מופיעים באתר. אולם הסיפור שעובר מדור לדור מספר על ישמעל כהן גדול מעשרת הרוגי מלכות.
  לאחר חורבן בית הוגלו יהודים גם לאפריקה. לישמעל כהן גדול היו שלוש בנות צדיקות ,אחת בשם ג'רייבה (על  שמה בית כנסת ג'רייבה
  בתוניס). השניה אום שוויכה- על שמה בית כנסת בטריפולי והשלישית הייתה בושאייף על שמה בית כנסת בזליטן.
  בושאייף מתוארת ע"י מי שזכה לראותה בחלום כאישה יפה מאוד בעלת שיער ארוך ואדום. האגדה מספרת שלבושאייף
  לא היו ילדים למרות היותה צדקת ובאחת התחינות שלה לפני בורא עולם שעקב היותה עקרה לא יהיה מי שיזכור אותה הובטח לה
  שהיא תזכה להזכר ע"י העדה כולה!
   
  גירסה נוספת למקור השם:
  לפני כתשע מאות שנים נדדה משפחה יהודיה מנווה מדבר בשם "שאייף" לזליטן. אב המשפחה קיבל מתושבי המקום הערבים חלקת
  אדמה ובנה בית
   כנסתבמהלך השנים נשרפה בית הכנסת מנר שהושאר דולק על ידי אחד המתפללים ונבנתה מחדש בכספי תרומות.
  חלק מערביי המקום ניסו להרוס את בית הכנסת אבל נכשלומסופר על כך שבאחת מתקופות הפרעות גורשו היהודים מזליטן וחמש
  שנים לא היו
   מתפללים בבית כנסת בושאייף , כאשר חזרו גילו להפתעתם את בית הכנסת נקיה ומטופחתוספרי הקודש נשארו שלמים
  ועליהם רימוני הכסף
  ערביי הסביבה סיפרו כי כל מי שניסה לפגוע בבית הכנסת מת מידמהסיפורים עולה כי ערבי נכנס עם גרזן וניסה
  לשבור את
   אחד העמודים התומכים, הגרזן ניתז לראשו והוא מת במקוםערבי אחר שניסה לגנוב את המעקה מהגג נפל ומת במקום מאז
  ערביי המקום האמינו בקדושת בית הכנסת ושמרו עליו
  עד היום המקום נשמר ועל פי העדויות הוא משמש כבית משפט