חדש!!! תרומות לצלאת בושאייף  ניתן להעביר בביט  לטלפון 0545246550
לוודא קבלה עם אבינועם
בושאייף-באה-בחלום-בובליל
 • סבי דוד דודו בובליל ז"ל שימש כגבאי ושמש בבתי כנסת בטריפולי "סלאה לגבירה" והיה מוכר את המיצוות לקהל -"אידלל" .
  בכל שנה בזמן ההילולה של בושאיף היה נוסע לזלייתן כדי למכור את המיצוות. בתחילת שנות ה-40 המצב הכלכלי לא איפשר לסבי להגיע להילולה.
  בלילה שלפני ההילולה לא היצליח להירדם היות לא היה לא כסף. סבתי שאלה אותו למה אתה לא נרדם והוא ענה אין לי כסף לנסוע להילולה, היא ענתה לו אל תפחד תקום בבוקר ויהיה בסדר.
  סבי נרדם ובחולם באה בושאיף ואמרה לו- "מחר בבוקר תלך לבית כנסת להיתפלל ימתין לך פלוני בן פלוני ליד הדלת."
  סבי התעורר והלך לבית הכנסת וליד הדלת ממתין פלוני בן פלוני ואומר לו שבושאיף באה לו בחלום ושלחה אותו לתת לסבי את הכסף שהיה צריך כדי להגיע להילולה. וכך עשה.
  את כל זה סיפרה לנו סבתי לולי בטחה ז"ל.